เจาะลึกเรื่อง “นม” อาหารหลักของเบบี๋

0

อาหารหลักของทารกแรกเกิดคือ “นม” โดยเฉพาะ “นมแม่” ที่ไม่มีอาหารชนิดไหนสามารถทดแทนและเทียบเคียงได้ ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อทารกมากมาย ทั้งยังย่อยง่าย ไม่ทำให้ท้องอืด ปวดท้อง และอาเจียน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับลูกน้อย ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่-ลูก

ทารกสามารถกินนมแม่อย่างเดียวเพียงพอ 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องเสริมอาหารอื่น ในช่วงแรกให้ลูกดูดนมแม่บ่อย ๆ ตามที่ต้องการ ถ้าลูกเอาแต่นอนควรปลุกให้ดูดนมแม่ทุก 2-3 ชั่วโมง ควรให้ลูกดูดนมแม่ทุก 3 ชั่วโมงในอายุ 3 เดือนแรก หลังจากนั้นควรให้มื้อนมเป็นทุก 4 ชั่วโมง หลังทารกอายุ 6 เดือนควรเริ่มให้อาหารอื่นเสริม เนื่องจากนมแม่มีปริมาณไม่เพียงพอ

กรณีที่แม่ไม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ การใช้นมผงควรเลือกสูตรนมที่เหมาะกับวัยของเด็กแต่ละคน ดังนี้่ค่ะ

  1. นมผงดัดแปลงสำหรับเด็กทารก (นมสูตร 1) ใช้เลี้ยงทารกวัยตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี นมสูตรนี้มีคุณค่าของสารอาหารใกล้เคียงนมแม่
  2. นมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (นมสูตร 2) ใช้สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป-3 ปี นมสูตรนี้จะมีปริมาณโปรตีนสูงกว่านมสูตร 1
  3. นมครบส่วน หรือนมผงธรรมดา (นมสูตร 1+) ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

Baby bottle with milk and manual breast pump at background

ปริมาณความต้องการนม มีความแตกต่างตามขนาดของทารก โดยทารกที่ได้ปริมาณนมเพียงพอ จะมีการเพิ่มของน้ำหนักและความยาวอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย (ทารกสามารถกินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนอายุครบ 6 เดือน) สำหรับทารกที่กินนมผง ความถี่ ปริมาณนม และจำนวนครั้งแตกต่างกันตามอายุคร่าว ๆ ดังนี้

  • ช่วงอายุ 1 เดือน ความถี่ 2–3ชั่วโมง จำนวน 8–10 ครั้งต่อวัน ปริมาณ 2-3 ออนซ์ต่อครั้ง
  • ช่วงอายุ 2-3 เดือน ความถี่ 3–4 ชั่วโมง จำนวน 6-8 ครั้งต่อวัน ปริมาณ 3-4 ออนซ์ต่อครั้ง
  • ช่วงอายุ 4-5 เดือน ความถี่ 4-5 ชั่วโมง จำนวน 5-6 ครั้งต่อวัน ปริมาณ 5-7 ออนซ์ต่อครั้ง
  • ช่วงอายุ 6-12 เดือน ความถี่ เช้า-บ่าย-ก่อนนอน จำนวน 3-4 ครั้งต่อวัน ปริมาณ 6-8 ออนซ์ต่อครั้ง

นมแม่เป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทารก ทั้งนี้ คุณแม่สามารถให้ลูกดื่มนมแม่ได้จนลูกถึงอายุ 2 ปีเลยล่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *