“ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด” พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง

0

ขณะอยู่ในครรภ์มารดาทารกจะอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อคลอดออกมาทารกยังมีภูมิต้านทานไม่มากพอ โดยเฉพาะเบบี๋ที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือคลอดก่อนกำหนด จึงเสี่ยงต่อการรับเชื้อต่างๆ นำไปสู่การเจ็บป่วยที่อาจรุนแรงถึงชีวิต ไม่อยากให้ลูกเสี่ยง

มาทำความรู้จัก “ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด” เพื่อเฝ้าระวังกันค่ะ!

“ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด”

infections-in-newborns

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตของทารกแรกเกิด โดยภาวะติดเชื้อในระยะแรก เป็นภาวะที่การติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นระหว่าง 72 ชั่วโมงหรือสัปดาห์แรกหลังเกิด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากทารกได้รับเชื้อโรคจากร่างกายของมารดา ซึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายทารกได้ 4 ทางคือ…

  1. เชื้อจากช่องคลอดเข้าไปในถุงน้ำคร่ำทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อที่สายสะดือและเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดของสายสะดือ
  2. ทารกหายใจหรือกลืนเอาน้ำคร่ำที่มีเชื้อโรคปนอยู่
  3. เชื้อโรคติดอยู่กับผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ ของทารกขณะผ่านช่องคลอดของมารดา
  4. ทารกได้รับเชื้อจากมารดาที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตในระยะก่อนคลอดผ่านทางรก เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของภาวะติดเชื้อในระยะแรกที่พบบ่อยคือ แบคทีเรียกลุ่มกรัมบวก และแบคทีเรียกลุ่มกรัมลบ

โดยทารกแรกเกิดจะได้รับเชื้อจาก 4 แหล่งใหญ่ คือ ได้รับเชื้อจากมารดาผ่านมาทางรกระหว่างอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หัดเยอรมัน, ได้รับเชื้อระหว่างการคลอด, ได้รับเชื้อระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล หรือได้รับเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาล

เมื่อทารกเกิดภาวะติดเชื้อ อาจลุกลามไปยังอวัยวะสำคัญ เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมอง ปอดอักเสบ ทารกที่มีภาวะติดเชื้ออาจมีอาการแสดงได้หลายอย่าง เช่น ซึม ดูดนมน้อย นอนนิ่งๆ ไม่ค่อยขยับแขนขา ไม่ค่อยร้อง ตัวเย็น ตัวลาย หายใจเร็วผิดปกติ หยุดหายใจจนตัวเขียวหรือซีด บางรายอาจมีอาการเกร็งกระตุก มีไข้ ในรายที่ติดเชื้อรุนแรงอาจถึงขั้นช็อก ความดันเลือดต่ำ และเสียชีวิตได้

พ่อแม่ควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของลูกน้อย หากรู้สึกว่าผิดปกติ ควรรีบพาเบบี๋ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาตามความเหมาะสมอย่างทันท่วงที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *