รวมวิธีแสดงความรักของพ่อแม่ต่อทารกแต่ช่วงวัย

0

เด็กทารกย่อมต้องการความรักและการดูแลใส่ใจจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ทั้งนี้ ความรัก ความใกล้ชิดของพ่อแม่ที่มีต่อลูก จะทำให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยน มีบุคลิกภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น มีเมตตา มีเหตุผล จะทำให้ลูกเกิดความมั่นคงปลอดภัย

ว่าแต่พ่อแม่ควรจะแสดงความรักของตนเองต่อเบบี๋อย่างไรบ้างนะ?

ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือพ่อ แม่ สำหรับการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกควรแสดงออก ดังนี้

how-to-express-love-of-parents-to-infants

ทารกวัยแรกเกิดถึง 1 ปี

  1. ให้เวลา เอาใจใส่ กอดสัมผัสด้วยความอ่อนโยน
  2. เล่นกับลูก
  3. พูดคุยโต้ตอบ
  4. เลี้ยงดูลูกให้กินอิ่ม นอนหลับ ดูแลเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย
  5. สังเกต เพื่อรู้จักและเข้าใจลูก

เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

  1. ต้องการพ่อแม่ดูแล เอาใจใส่ กอด สัมผัส พูดคุยและเล่นกับลูก แต่เด็กต้องการอิสระมากขึ้น พ่อแม่ต้องให้ลูกทำอะไรด้วยตนเอง เช่น ตักข้าวเอง โดยพ่อแม่ชมเชยให้กำลังใจ
  2. เด็กวัยนี้จะดื้อและซนเพราะเด็กเริ่มพูดเป็น เถียงเป็น พ่อแม่จะต้องยอมรับ เข้าใจ และสอนอย่างใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์กับลูก
  3. พ่อควรจะต้องมีบทบาทมากขึ้น เช่น ดูแลกิจวัตรประจำวัน เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟัง เพราะพ่อมีบทบาทที่จะทำให้ลูกเข้มแข็ง มั่นใจในตนเอง
  4. ลูกที่มีทั้งพ่อและแม่ที่รัก ดูแลเอาใจใส่ จะเติบโตมีพัฒนาการสมบูรณ์มากกว่าเด็กที่มีแต่แม่หรือพ่อดูแลตามลำพัง

นอกจากมอบความรักให้ลูกแล้ว อย่าละเลยการเลี้ยงดูลูกอย่างมีเหตุผล โดยพ่อแม่ต้องมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูลูก ส่งเสริมลูกให้มีพัฒนาการสมวัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก มีความรักต่อกันในครอบครัว อดทน มีเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง

ที่สำคัญพ่อแม่ต้องช่วยเหลือกันและกันในการแก้ปัญหา อย่าใช้อารมณ์ เมื่อมีปัญหาต้องหันหน้าเข้าหากัน ก่อนจะทำอะไรอย่าลืมคิดถึงลูกเสมอนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *