อุจจาระร่วงในเบบี๋ ดูแลไม่ดีเสี่ยงรุนแรงถึงชีวิต

0

ช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหนาว จึงทำให้โรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า

เฉลี่ยมีเด็กป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงเข้ารับการรักษาในคลินิกประมาณ 131,000 รายต่อปี และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 56,000 รายต่อปี

diarrhea-in-baby

ข้อมูลจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่เกิดจากสารพิษของเชื้อโรคหรือเรียกว่าอาหารเป็นพิษ ส่วนที่เหลือเกิดจากไวรัส พยาธิ และ แบคทีเรีย โดยโรคอุจจาระร่วงที่พบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากเชื้อไวรัส สถานที่ที่พบมากคือ สถานสงเคราะห์เด็ก นอกจากนี้ อาจพบการติดเชื้อได้ในผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส อาการจะรุนแรงมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี!

เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระของผู้ป่วย ติดต่อทางการกินอาหาร นม น้ำดื่ม หรือการอมมือที่สัมผัสกับเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อ มักจะมีอาการภายใน 2-10 วันหลังรับเชื้อ โดยมีอาการคล้ายไข้หวัดนำมาก่อน ต่อมาจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ปนฟอง และมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า มีไข้สูงและอาเจียนร่วมด้วย ทั้งนี้ ยังพบอีกว่า ก่อนอายุ 5 ปี เด็กทุกคนจะมีการติดเชื้อซ้ำได้หลายครั้ง

ผู้ป่วยโรคท้องร่วง ร้อยละ 95 ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากจะทําให้เชื้อแบคทีเรียที่มีตามธรรมชาติอยู่ในร่างกายเกิดการดื้อยาได้ ไม่ควรกินยาหยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคยังคงอยู่ในลำไส้ ต้องให้เด็กดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ โออาร์เอส แต่ถ้าอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง อุจจาระบ่อย และไม่สามารถดื่มน้ำทดแทนได้ เด็กจะมีอาการขาดน้ำรุนแรง หากรับการรักษาไม่ทันหรือไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ ขอให้รีบพาไปพบแพทย์

ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก สามารถทำได้โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่สะอาดและมีภูมิคุ้มกันโรคอุจจาระร่วง รวมถึงควรใส่ใจดูแลความสะอาดของลูกและคนเลี้ยง โดยล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ชงนม หรือเตรียมอาหารให้เด็ก ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากการใช้ห้องน้ำ ดูแลเด็กให้เบบี๋รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก

นอกจากใส่ใจเรื่องการกินแล้ว คุณแม่ควรดูแลเรื่องความสะอาดสิ่งของต่างๆ ที่เบบี๋จะหยิบจับด้วย เพราะเด็กวัยนี้มักหยิบสิ่งรอบตัวเข้าปาก โดยการทำความสะอาดให้บ่อยครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *