ทริคการเลือกนิทานให้เหมาะกับช่วงวัยของเบบี๋

0

การอ่านนิทานให้ลูกฟัง” ถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายแต่ได้ผลตอบแทนสุดคุ้ม ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกพูดได้หรือเข้าใจภาษาก่อนถึงจะเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟัง พ่อแม่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเลยทีเดียว เพียงแต่ถ้าอยากให้ได้ผลดีต่อพัฒนาการของเบบี๋ ก็ต้องเลือกนิทานให้ดีค่ะ

ความเหมาะสมของนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ต้องคำนึงถึงความสนใจ การรับรู้ และความสามารถตามวัยของเด็กเป็นสำคัญ จึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเริ่มรับรู้นิทานจากภาพที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยินโดยไม่รู้ความหมายไปทีละเล็กละน้อย จนสามารถเชื่อมโยงภาพและคำบอกเล่าที่ได้ยิน ตลอดจน จดจำเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ที่นำไปสู่การอ่านตัวหนังสือได้อย่างมีความหมายต่อไป

เด็กในแต่ละวัยจะมีความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆ แตกต่างกันไปตามความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งจากคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวและศูนย์เด็กเล็ก โดย กรมอนามัย ระบุถึงหลักการเลือกนิทานให้เหมาะสมกับวัยเด็ก สรุปความได้ดังนี้

choose-a-story-to-suit-your-childs-age

  1. นิทานเด็กแรกเกิด-1 ปี ควรเป็นหนังสือภาพที่เป็นภาพเหมือนรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เป็นภาพเดี่ยวๆ ที่ดูมีชีวิตชีวา อาจทำด้วยผ้า หรือพลาสติกหนานุ่มให้เด็กหยิบเล่นได้
  1. นิทานเด็ก 1-2 ปี ควรเป็นหนังสือภาพ หรือเรื่องสั้นมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็กเอง เกี่ยวกับครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยง รูปเล่มขนาดพอมือเด็กจับได้
  1. นิทานเด็ก 2-4 ปี ควรเป็นนิทานที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัว เป็นเรื่องในชีวิตจริง เด็กจะชอบฟังคำคล้องจอง เพลงปริศนาคำทาย ดังนั้น นิทานควรเป็นนิทานบทร้อยกรองสั้นๆ มีภาพประกอบที่มีรายละเอียดไม่มากนัก มีสีสันสดใส รูปเล่มอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นพอมือเด็กจับ
  1. นิทานเด็ก 4-6 ปี ควรเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตาม มีตัวละครเอกเพียงตัวเดียวและตัวละครร่วมอีก 2-3 ตัว มีภาพประกอบที่สีสันสดใสสวยงาม มีตัวอักษรบรรยายเนื้อเรื่องไม่มากจนเกินไป และมีขนาดใหญ่พอควรใช้ภาษาที่ง่ายๆ

ทั้งนี้ เด็กแต่ละช่วงมีระยะเวลาความสนใจต่างกัน เช่น วัยแรกเกิดถึง 1 ปี มีช่วงเวลาที่สนใจ 3 นาที ดังนั้น พอแม่ควรใส่ใจเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อการฟังนิทานครั้งต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *