เห็นแก่ถูกสะดวก ซื้อนมแม่ออนไลน์… อันตรายกว่าที่คิด!!

0

นมแม่เป็นนมที่ได้จากอกแม่ หรือ ต่อมน้ำนม (Mammary gland) ของผู้หญิงเพื่อใช้เลี้ยงลูก นมแม่เป็นแหล่งอาหารแรกของเด็กเกิดใหม่ก่อนที่เขาจะรู้จักกินและย่อยอาหารอื่นๆ ทารกที่โตขึ้นหรือเด็กวัยหัดเดิน (Toddlers) ก็อาจจะยังคงกินนมแม่ต่อไปอย่างเดียวหรือกินร่วมกับอาหารอื่นก็ได้

การดูแลทารกด้วยตัวแม่เองเป็นวิธีธรรมดาที่ลูกจะได้กินนมจากอกแม่ แต่เราก็สามารถที่จะปั๊มนมใส่ขวด ถ้วย หรือช้อนให้ทารกกินได้ นมแม่อาจได้รับจากคนอื่นที่ไม่ใช่แม่แท้ๆ เช่น การได้รับนมแม่จากการบริจาคของธนาคารนม หรือจากผู้หญิงที่เลี้ยงลูกคนอื่นด้วยนมตัวเอง หรือที่เรียกว่า “แม่นม” (Wetnursing)

ปัจจุบันนมแม่ที่ขายผ่านเว็บไซด์กำลังเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา จึงได้มีการวิจัยเรื่อง “นมแม่ที่ขายทางอินเตอร์เน็ตปนเปื้อนจุลินทรีย์” ซึ่งได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาจากการสุ่มตัวอย่าง 102 ตัวอย่าง จากการซื้อนมแม่ผ่านทางเว็บไซด์  พบว่า…

buying-milk-online

  • นมตัวอย่างที่ขายผ่านอินเตอร์เน็ตร้อยละ 74 มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง หรืออย่างน้อยก็มีแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative bacteria)
  • ร้อยละ 64 มีเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus) เมื่อเทียบกับนมจากธนาคารนมที่มีการปนเปื้อนร้อยละ 2
  • นมตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ตอีก 3 แห่ง มีการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella)

จากการที่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสูงและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค แสดงให้เห็นว่านมที่ขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีการบรรจุ การเก็บ และการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   เด็กทารกที่ดื่มนมแม่ที่ขายผ่านอินเตอร์เน็ตจึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนด (Premature infants) และเด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ (Compromised immune systems / Immunosuppressed)

สำหรับคุณแม่ที่ต้องการให้นมลูกแต่ไม่มีน้ำนมพอ  ควรขอคำปรึกษาจากคุณหมอให้แนะนำถึงวิธีการช่วยให้น้ำนมหลั่ง (Lactation support) แต่ถ้าลำบากนัก ให้เจ้าตัวน้อยดื่มนมวัวแทนก็ดูท่าจะดีกว่าการสั่งซื้อออนไลน์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *