สร้างพัฒนาการให้เบบี๋ด้วยหลัก “กิน กอด เล่น เล่า”

0

พ่อ แม่ คือ คนสำคัญที่จะอบรมบ่มเพาะ และเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่สมบูรณ์ มีความสุข และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาการของเบบี๋นั้นทำได้ด้วยแนวคิด “กิน กอด เล่น เล่า” แต่ละอย่างมีวิธีอย่างไรบ้าง ต้องติดตามค่ะ

“กิน”

Baby girl eating cookie

ในช่วง 0-3 ปีแรก สมองเด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ เด็กจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมอง แม่ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน จากนั้นให้หม่ำควบคู่กับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ปีขึ้นไป

นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง เป็นกิจกรรมที่ทำให้แม่และลูกใกล้ชิดกัน เกิดสายใยความรักความผูกพัน ทำให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดีในอนาคตค่ะ


 

“กอด”

Mother lying on a sofa with her baby

เบบี๋วัยนี้ต้องการการสัมผัสรักที่มากเป็นพิเศษ การกอดของแม่ทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ช่วยลดความเจ็บปวดทางร่างกายของเจ้าตัวเล็ก ช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกายทารก ทั้งยังมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของลูก

นอกจากนี้ผลการวิจัยในต่างประเทศค้นพบว่าการสัมผัสและการกอดลูกน้อยวัยทารกนั้น มีส่วนช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในช่วงขวบปีแรก และจะคงอยู่กับตัวเด็กตลอดไปจนเขาเติบโต


 

“เล่น”

Japanese daughter playing with blocks by window

พ่อแม่ควรพูดคุยเล่นส่งเสียงร้องเพลงกับเด็ก ช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน เลือกของเล่นที่มีเสียงและเป็นภาพ เลือกของที่เด็กคว้าจับได้ 6 เดือนถึง 1 ปีให้เด็กได้นั่งเล่นของเล่น เช่น บล็อกตัวต่อนิ่ม ลูกบอลเล็ก หรือปล่อยของลงพื้น อายุ 2-3 ปี ให้เด็กได้เล่นรูปต่อเป็นภาพหุ่นมือ ตุ๊กตาหรือกระโดด ปีนป่าย เพื่อทดสอบทักษะร่างกายของตัวเอง


 

“เล่า”

Curious toddler girl reading something

พ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือเมื่อเด็กอายุ 3 เดือน ให้เริ่มเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำทุกวันจนเด็กโตควรเลือกนิทานที่มีภาพน่ารัก รูปสัตว์ ใช้เสียงสูงๆ ต่ำๆ หรือร้องเพลงประกอบขณะเล่าทุกครั้งและควรเล่าให้จบเล่ม และควรสอดแทรกการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ให้ลูกไปด้วย


 

ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *