เบบี๋กับผู้ใหญ่… ได้ยินเสียงในระดับความถี่ต่างกันนะรู้ป่าว

0

กระบวนการรับคลื่นเสียงประสาทหู

เมื่อเสียงที่เกิดขึ้นผ่านรูหูเข้าไปกระทบกับแก้วหู จะส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังกระดูกหูเล็กๆ 3 ชิ้น มีชื่อเรียกตามรูปร่าง คือ กระดูกทั่ง กระดูกค้อน และกระดูกโกน โดยส่งแรงสั่นสะเทือนส่งต่อเข้าไปทางช่องเล็กๆ ให้ผ่านแรงสั่นสะเทือนไปยังขนเส้นเล็กๆ ซึ่งรับแรงสั่นสะเทือน แล้วเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าประสาท เป็นการสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของเสียงเดินทางผ่านเส้นประสาทไปยังสมองค่ะ

พัฒนาการเรื่องการได้ยินนั้น เราทุกคนต่างก็ทราบกันแล้วว่าสามารถที่จะได้ยินกันได้ตั้งแต่ตอนเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์ของแม่ ซึ่งเสียงเราสามารถที่ได้ยินนั้น ก็จะแตกต่างกันกันออกไปตามมช่วงอายุของคนเรา ดังนี้…

Baby girls are listening to the music

  • ทารกสามารถได้ยินเสียงที่ความถี่ 30,000 Hertz
  • ระดับเสียงที่วัยรุ่นตอนปลายได้ยินนั้น จะลดลงเป็น 20,000 Hertz
  • ในคนอายุวัย 60 ปี จะได้ยินเสียงที่ความถี่ 12,000 Hertz

ดังนั้น หากเราเปิดเครื่องเสียงในระบบ Hi-fi Stereo คลื่นเสียงจะแผ่ประมาณ 25,000 Hertz ซึ่งเด็กจะได้ยินเสียงที่มีความถี่นี้ได้ดีมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะได้ยินค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *