เบบี๋ชาย-หญิงต่างกันตรงไหนบ้าง

0

แน่นอนค่ะว่าเด็กทารกทั้ง 2 เพศมีความแตกต่างทางด้านสรีระวิทยาอย่างชัดเจน  แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเรื่องของจิตใจและพัฒนาการตามวัยก็แตกต่างกันตามไปด้วยนะคะ  คุณแม่ที่มีลูกทั้ง 2 เพศ จะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน และจะชัดเจนที่สุดในทารกแฝดชาย – หญิงที่มีการเติบโตไปพร้อมๆ กัน

เรามาดูกันค่ะว่าลูกชายและลูกสาว เขามีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน??

sb10065720z-001

 • ร้องไห้
  เมื่อใดก็ตามที่ทารกชายร้องไห้งอแง การปลอบจะยุ่งยากมากกว่าทารกผู้หญิง เด็กจะไม่ค่อยเชื่อฟังเสียงพูดของพ่อแม่เท่าใดนัก อาจจะต้องใช้เวลากว่าเด็กจะสงบลง อีกทั้งเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินเสียงร้องไห้จากเด็กคนอื่น ลูกชายมักจะแสดงท่าทีร้องไห้ออกมาอีกได้ง่าย ส่วนในลูกผู้หญิงจะสามารถปลอบให้หยุดร้องได้ง่ายกว่า ซึ่งเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่รับรู้ภาษาของพ่อแม่ได้รวดเร็วกว่า แต่เมื่อได้ยินเสียงเด็กคนอื่นร้องไห้ เด็กผู้หญิงจะร้องไห้ตามนานมากกว่าเด็กผู้ชาย
 • ภาษา
  ด้วยพัฒนาการด้านรับรู้ทางภาษา ทำให้การรับรู้เสียงของเด็กผู้หญิงรวดเร็วกว่า การหันมามองเพื่อหาต้นทางของเสียงจึงดีกว่าในเด็กผู้ชาย กรณีที่ได้ยินเสียงพ่อแม่เด็กผู้ชายจะชะงักและหันไปหาเสียงช้ากว่า
 • การเรียนรู้
  เด็กผู้หญิงมักจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้รวดเร็ว สนใจสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสายตาได้ดีกว่า ส่วนในเด็กผู้ชายพ่อแม่ต้องพยายามกระตุ้นทักษะของพวกเขาให้มากขึ้นจึงจะช่วยเพิ่มทักษะทางด้านการมองเห็น ดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงสามารถจ้องหน้าและรับรู้รูปลักษณ์ใบหน้าของพ่อแม่ได้ดีกว่า
 • ความจำ
  เด็กผู้หญิงมีความสามารถในการจดจำใบหน้าได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย แถมยังแยกแยะอารมณ์ทางสีหน้าของผู้คนได้มากกว่า ส่วนเด็กชายจะหันไปสนใจกับการแยกแยะความแตกต่างจากสิ่งรอบตัวเสียมากกว่า
 • การทรงตัว
  เด็กผู้หญิงจะมีพัฒนาการในการทรงตัวได้ดีกว่า ดังนั้นจึงสามารถลุกขึ้นเดินได้เร็วกว่าในเด็กผู้ชาย
 • การเก็บรายละเอียด
  เด็กผู้ชายจะสนใจสิ่งรอบตัว พยายามเก็บรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ และจดจำได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง
 • การเจริญเติบโตของระบบโครงสร้างร่างกาย
  พัฒนาการในการเจริญเติบโตทุกอย่าง ในเด็กผู้หญิงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในเด็กผู้ชาย แต่แม้จะมีพัฒนาการที่ช้ากว่า ทว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการพูด การฟัง การเดิน หรือทักษะด้านอื่น ๆ เด็กผู้ชายจะพัฒนาไปอย่ารวดเร็วแบบก้าวกระโดดได้ดีกว่า

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีทั้งลูกชายลูกสาว  สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงดูเพื่อทำความเข้าใจลูกมากยิ่งขึ้น  ว่าบ้างครั้งความแตกต่างระหว่างลูกคนโตกับลูกคนเล็กก็อาจจะมีเรื่องธรรมชาติทางเพศเป็นส่วนกำหนดนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *