เชฟตี้ให้เบบี๋ปลอดภัย ด้วยเบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์

0

“เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก” หรือ Car Seat เป็นเบาะนั่งซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องเด็กจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการชน ถือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าเบาะนิรภัยสามารถช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กทารกได้ถึงร้อยละ 70

ในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี จำนวน 5,972 ราย พบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการยึดเหนี่ยวไว้จากเบาะนั่งนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรงเป็น 2 เท่าของเด็กที่ถูกยึดเหนี่ยวไว้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้เด็กอายุ 0-11 ปี จำนวน 129 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และถูกนำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพบว่าเด็กที่นั่งโดยสารเบาะด้านหน้ารถยนต์ และไม่ได้ใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บรุนแรง สูงถึง 5 เท่าของเด็กที่นั่งเบาะหลังของรถยนต์และใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก ดังนั้นแสดงว่าการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ได้ถึง 5 เท่า หากลูกของเรามีอายุไม่เกิน 9 ปี ที่นั่งหรือเบาะนิรภัยสำหรับเด็กจะช่วยปกป้องชีวิตของเด็กได้

baby-car-seat-position-used

เนื่องจากที่นั่งหรือเบาะนิรภัยสำหรับเด็กมีหลายชนิดและหลายขนาดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็กตามวัยและขนาดของร่างกาย สำหรับวัยเบบี๋มีคำแนะนำจากหนังสือ คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับผู้ปกครอง โดย ศิริกุล กุลเลียบ และคณะ ดังนี้

ทารกที่อายุน้อยกว่า 1 ปี

ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารกโดยต้องติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยไว้ที่เบาะหลังของรถยนต์ โดยหันหน้าไปทางด้านหลังรถเท่านั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกต้นคอหักจากการสะบัดของศีรษะ ในขณะที่เกิดการชนหรือรถเบรกอย่างรุนแรง

เด็กอายุ 1-3 ปี

ยังคงใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารกของบางบริษัทได้ โดยให้ติดตั้งเบาะนิรภัยไว้ด้านหลังของรถยนต์ และให้หันหน้าไปทางด้านหลังรถตราบเท่าที่ขนาดตัวเด็กไม่สูงเกินเบาะนั่งนิรภัย หรือมีน้ำหนักตัวไม่เกินตามที่บริษัทกำหนดไว้ หากขนาดตัวและน้ำหนักของเด็กเกินกว่าข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตแล้ว สามารถเปลี่ยนไปใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กเล็กซึ่งต้องติดตั้งไว้ที่เบาะด้านหลังของรถยนต์เหมือนเดิม แต่จะหันเบาะนิรภัยไปทางด้านหน้ารถ


 

ทั้งนี้ เด็กคลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ หากต้องเดินทางโดยรถยนต์ ควรให้นอนในระดับที่ค่อนข้างราบ โดยจัดหาเบาะนั่งนิรภัยที่ติดตั้งให้ลำตัวของเด็กขนานไปกับเบาะด้านหลังของรถค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *