วิธีการให้อาหารที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของทารก

0

“อาหาร” ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายคนเราจะขาดไม่ได้ ยิ่งวัยทารกด้วยแล้ว ยิ่งต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ การให้อาหารที่เหมาะสมตามวัยสำหรับทารก จะช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ฉะนั้น สิ่งที่พ่อแม่ควรใส่ใจคือ วิธีการให้อาหารที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของทารก

appropriate-feeding-methods-based-on-age-and-development-of-the-baby

วิธีการให้อาหารตามวัยสำหรับทารกที่เหมาะสม

  1. ป้อนอาหารทารกด้วยความนุ่มนวลและคอยช่วยเหลือทารกที่โตพอจะกินได้เองแล้วให้กินอาหารได้อย่างปลอดภัยจากการสำลัก ควรไวต่อการรับรู้สัญญาณที่แสดงถึงความหิวและความอิ่มของทารก
  2. คอยกระตุ้นให้ทารกกินอาหาร แต่ไม่ควรบังคับหรือป้อนนานเกินไป แต่ละมื้อควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที และไม่ควรนานเกิน 30 นาที
  3. ถ้าทารกปฏิเสธการให้อาหารบางอย่าง ให้ทดลองเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหาร โดยนำอาหารหลายชนิดมาผสมกันเพื่อให้ได้ความหยาบละเอียดและรสชาติตามที่ทารกต้องการ
  4. ขณะที่ทารกกินอาหาร ควรลดสิ่งล่อใจที่ทำให้ทารกหันไปสนใจมากกว่าอาหารที่กำลังกินอยู่ เช่น ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์ หรือเดินป้อนอาหาร เป็นต้น ควรฝึกให้นั่งกินอาหารที่โต๊ะอาหาร
  5. ผู้ป้อนอาหารควรเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทารก ควรสบตาและพูดคุยกับทารกตลอดเวลาที่ป้อนอาหาร ควรระลึกไว้เสมอว่าการให้อาหารเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นการเรียนรู้ การให้ความรัก และการเชื่อมความสัมพันธ์

วิธีให้อาหารที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของทารก

  1. ความหยาบละเอียดของอาหาร และวิธีการให้อาหารควรสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของทารก
  2. เมื่อทารกอายุ 6 เดือน อาหารที่ให้ควรมีเนื้อค่อนข้างละเอียด เพื่อให้กลืนได้ง่าย เมื่อทารกสามารถเคี้ยวและกลืนอาหารได้ดี จึงค่อยเพิ่มความหยาบของอาหาร ไม่จำเป็นต้องบดละเอียดมาก เพื่อให้ทารกมีความคุ้นเคยกับอาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ และสามารถยอมรับอาหารประเภทโจ๊ก ข้าวต้ม และข้าวสวยได้ตามลำดับ
  3. เมื่อทารกอายุ 8-9 เดือนจะสามารถใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้ ควรให้ทารกถืออาหารที่ไม่แข็งกินเองได้ เช่น ฟักทองนึ่ง มันต้มที่หั่นเป็นชิ้นยาว เป็นต้น แต่ไม่ควรให้อาหารที่มีลักษณะแข็ง เป็นเม็ดเล็ก เช่น ถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด เป็นต้น เพราะจะทำให้สำลักเข้าปอดได้
  4. ทารกอายุ 12 เดือนสามารถกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ได้แล้ว

นอกจากนี้ พ่อแม่ควรฝึกวินัยในการกินและให้เด็กหัดช่วยเหลือตนเองในการกินอาหารอย่างเหมาะสมตามวัย เช่น กินอาหารเป็นมื้อๆ อย่างเป็นเวลา เป็นที่เป็นทาง, ไม่ควรกินไปเล่นไปหรือดูทีวีไป หรือตามป้อนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *