หนูเป็นผื่นจากการสัมผัส…. เพราะภูมิแพ้หรือระคายเคืองนะ??

0

หากคุณแม่พบลักษณะของผื่นที่เกิดจากการสัมผัสสารที่ระคายเคืองอย่างอ่อนๆ เป็นเวลานานๆ ผื่นที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะแดง และมีอาการคันร่วมด้วย หรือลักษณะของผื่นที่เกิดจากการสัมผัสสารระคายเคืองอย่างแรง จะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส หรือตุ่มหนอง จะมีอาการคันมาก

ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นการแพ้แบบระคายเคือง (Irritant contact dermatitis) ผื่นมักจะอยู่เฉพาะตรงที่สัมผัสสาร ไม่ค่อยพบกระจายไปบริเวณอื่น ซึ่งจะต่างจากผื่นจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อสารที่สัมผัส (Allergic contact dermatitis) ซึ่งจะลามไปที่อื่นได้

การแพ้สารต่างๆ ในเด็กเล็กจะมีเกิดได้  2 แบบ  ดังนี้…

 Allergic in baby

แบบระคายเคือง (Irritant contact dermatitis)

เกิดจากการสัมผัสสารที่แพ้กับผิวหนังโดยตรง โดยไม่อาศัยปฏิกิริยาอิมมูน (Immune System*) จะพบบ่อยในเด็กอ่อน เนื่องจากผิวหนังบางและดูดซับสารผ่านผิวหนังได้ง่าย ถ้าเป็นสารที่ระคายเคืองอย่างแรง เช่น มีความเป็นกรดหรือด่างสูงๆ จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันที หลังสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นสารระคายเคืองอย่างอ่อนๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก จะเกิดผื่นหลังสัมผัสสารซ้ำหลายๆ ครั้ง

ผื่นจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อสารที่สัมผัส (Allergic contact dermatitis)

เกิดจากการสัมผัสสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอิมมูน ในเด็กเล็กพบน้อยกว่าเด็กโต ส่วนใหญ่จะแพ้สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นิเกิล ยางในรองเท้า กาว เป็นต้นค่ะ

วิธีป้องกัน 

ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดผื่น ถ้ามีผื่นที่น่าสงสัย  คุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล ในบางรายสามารถทำการทดสอบสารที่แพ้โดยวิธีการทำ Patch Test ได้ค่ะ

*Immune System คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของ ร่างกายที่ทำหน้าที่คอยป้องกัน ไม่ให้เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายหรือเมื่อหลุดเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะพยายามทำลาย กำจัดสิ่งแปลกปลอมให้ หมดไปจากร่างกายโดยเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *