5 ข้อแนะนําเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนสำหรับเบบี๋

0

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ 5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจของมนุษย์ นอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างเร็วแล้วสมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้ด้วย หนึ่งในเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องดูแลให้เบบี๋ได้รับอย่างเหมาะสมคือ “วัคซีน”

วัคซีน (Vaccine) คือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา ส่วนประเภทที่สอง ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายเรา ร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคนั้นๆ

การฉีดวัคซีนเด็กนั้นจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยของคุณให้มีสุขภาพที่ดีและไม่มีการติดเชื้อโรคได้ง่ายพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดทุกครั้งตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพื่อเป็นประโยชนในการติดตามการรับวัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำหนด

advice-on-getting-vaccines-for-baby

5 ข้อแนะนําเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน

  1. วัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้สูงเพียงพอในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดนัดทุกครั้ง
  2. เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด ไอ หรือไข้ตํ่าสามารถรับวัคซีนได้
  3. หลังได้รับวัคซีนบางชนิด เด็กอาจตัวร้อน เป็นไข้ซึ่งจะหายได้ในเวลาอันสั้น ให้เช็ดตัว ดื่มนํ้ามากๆ และให้ยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  4. ถ้าเด็กเคยมีประวัติแพ้ยา หรือเคยมีอาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น ชัก ไข้สูงมาก โปรดแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนรับวัคซีนด้วย
  5. แผลที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันวัณโรค อาจเป็นฝีขนาดเล็ก อยู่ได้นาน 3-4 สัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล เพียงใช้สำลีสะอาดชุบนํ้าต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆ แผล

วัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องให้จนครบชุดจึงจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญและควรพาลูกไปตามนัดทุกครั้ง ถ้าหากไม่สามารถไปตามนัดได้ควรพาเด็กไปรับวัคซีนในภายหลังจนครบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *