พ่อแม่ต้องระวัง! พบเชื้ออีวี 71 ก่อโรคมือเท้าปากรุนแรงเพิ่มขึ้น

0

ช่วงนี้อากาศของไทยเปลี่ยนแปลงบ่อยและเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งปี 2560 นี้มีการตรวจพบเชื้ออีวี 71 เพิ่มขึ้น งานนี้เหล่าพ่อแม่ผู้มีลูกน้อยวัยเด็กจะประมาทไม่ได้นะคะ เพราะเชื้อที่ว่าอาจทำให้เจ้าตัวเล็กเสียชีวิตได้ค่ะ!

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า…

จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก แล้ว 61,674 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ที่พบป่วย 68,667 ราย เสียชีวิต 2 ราย

parents-need-to-be-careful-ev71-increased-foot-and-mouth-disease

ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิดที่รุนแรงมากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป คือ EV71 ซึ่งสามารถพบได้ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ โดยโรคนี้พบได้มากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ การติดต่อเกิดจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง เชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือจากการไอ จาม รดกัน

โรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ให้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง ใน 7-10 วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กกลับมาพบแพทย์ทันที

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ บางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรรีบพาไปพบแพทย์และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมจัดอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวแก่เด็ก เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า

ในปีนี้ โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อ enterovirus 71 ไวรัสนี้ จะรุนแรงกว่าทุกปี ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ ถึง 1 ในร้อย อายุที่น้อยกว่า 3 ปี โอกาสเสียชีวิตเกิดขึ้น ได้ 1 ใน 300 แต่ถ้าโตกว่า 3 ปี โอกาสจะยิ่งน้อยลง

ทั้งนี้ การเสียชีวิตเกิดจาก เชื้อไวรัส เข้าสู่ สมอง และ กล้ามเนื้อหัวใจ การเข้าสู่สมอง จะเข้าสู่ที่ก้านสมอง และกล้ามเนื้อหัวใจ จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จึงทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *