ชวนผู้ใหญ่ในบ้านบริหารสมองป้องกัน “อัลไซเมอร์”

0

สมองเสื่อม” เป็นภาวะที่มีอาการสำคัญ คือ ความจำแย่ลงเรื่อย ๆ จนมีผลต่อชีวิตประจำวัน รวมถึงพฤติกรรม บุคลิก หรืออารมณ์เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น ซึ่งสาเหตุสมองเสื่อมที่พบบ่อย คือ โรคอัลไซเมอร์ ไม่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเสี่ยงกับโรคนี้เรามาช่วนพวกท่านบริหารสมองกันเถอะค่ะ

“โรคอัลไซเมอร์”

มักพบผู้ป่วยช่วงอายุ 60 – 65 ปีขึ้นไป ยิ่งในกลุ่มอายุที่สูงขึ้นก็จะพบมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป จะเป็นโรคนี้ถึงครึ่งหนึ่ง โดยโรคอัลไซเมอร์นี้ต่างจากอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ตรงที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถประคับประคองไม่ให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว

การดูแลรักษาประคับประคองทำได้โดย การรักษาด้วยยา การฟื้นฟูความจำ การกินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผักใบเขียวและผลไม้หลากสี อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบี 1 และบี 12 เช่น น้ำมันปลาหรือปลา ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ออกกำลังสมอง จะช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานไม่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

Alzheimers written in wooden cubes

วิธีออกกำลังกายสมอง คือ การฝึกทักษะการใช้มือ เท้า และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้รับรู้ข้อมูลและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ หรือแบบใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว โดยทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเชื่อมโยงของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมองส่วนต่าง ๆ ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ

ทำจิตใจให้แจ่มใสและฝึกสมองให้มีการใช้ความคิด ความจำ เช่น อ่านหนังสือ ฟังดนตรี ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวและสังคม เช่น การเต้นรำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองทั้ง 2 ซีกให้ทำงานประสานกันทั้งระบบ โดยสมองซีกซ้ายจะต้องทำความเข้าใจในทำนอง เนื้อร้อง และคิดท่าที่ใช้เต้นรำ ส่วนสมองซีกขวาต้องเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกในเพลง

นอกจากนี้การบริหารสมองยังสามารถทำได้ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การเดินในที่อากาศโปร่ง ซึ่งจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ออกกำลังกายแอโรบิก โยคะ เล่นกีฬาที่มีการฝึกสมอง เช่น หมากรุก หมากฮอส ซึ่งนอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ใจสงบ มีสมาธิ และเป็นการปรับร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุลและกระตุ้นสมองให้ต้องคิดและวางแผน ตัดสินใจ ทำให้สมองแข็งแรงและทำงานอย่างสมดุล ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

หมั่นดูแลสุขภาพควบคู่กับการบริหารสมองเป็นประจำ จะช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคออัลไซเมอร์ได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *