Tag Archives: อุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

ปัญหาวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้ง และการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอด หลายเคสมีสาเหตุจากการขาดความเข้าใจในการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพราะวัยรุ่นไม่กล้าปรึกษาพูดคุยเรื่องเพศกับครอบครัว