Tag Archives: ป้องกันโรคปอดอักเสบ

ดูแลลูกให้ดี “โรคปอดอักเสบ” เด็กบางคนเป็นพาหะไม่แสดงอาการ!

“ปอดอักเสบ” นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โดยทั่วไปพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่า ใกล้ตัวขนาดนี้พ่อแม่ต้องทำความรู้จักเพื่อดูแลลูกรักแล้วล่ะค่ะ