Tag Archives: โรคไวรัสอีโบลา

ได้ยินก็ผวา..“โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” โรคอันตรายขั้นสุด!

“โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” เป็นโรคที่มีความอันตรายสูงสุด เพราะมีอาการแทรกซ้อนสูง ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคอีโบลามักเสียชีวิต หรือหากรักษาได้ทันท่วงทีก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายอยู่นาน โรคอีโบลามีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เป็นโรคระดับร้ายแรงที่เราไม่ควรมองข้าม!!