Tag Archives: เดินกี่นาที ลดอ้วน

“เดินสั้น” หรือ “เดินนาน” แบบไหนช่วยลดน้ำหนัก?

อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเวลาให้เพียงพอสำหรับการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง คุณอาจสงสัยว่าการเดินเร็ว 15 นาทีจะพอต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือไม่ โดยเฉพาะการลดน้ำหนัก และถ้าหากคุณใช้เวลาเดินเร็ว 2-4 ครั้งต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30-60 นาทีจะเหมือนกับการเดินนานขึ้นหรือไม่ มาหาคำตอบกัน