Tag Archives: เชื้อไวรัสโรตา

ฝนตกอากาศชื้น ระวังเด็กป่วย “ไวรัสลงกระเพาะ”

ระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุก อากาศชื้น ทำให้เชื้อโรคชนิดต่างๆ สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายน้อย ส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งโรคที่พบบ่อย คือ “โรคไวรัสลงกระเพาะ” หรือ “โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ” ซึ่งอันตรายต่อเด็กถึงขั้นเสียชีวิตทีเดียวค่ะ ข้อมูลจาก นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า… เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไวรัสลงกระเพาะมีหลายชนิด แต่ที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง…

3 โรคติดเชื้อในเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย

“โรคติดเชื้อ” ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ซึ่งจากสถิติขององค์การยูนิเซฟ พบว่า เฉพาะปี 2558 มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก จำนวนมากถึง 9 แสนราย เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ซึ่งโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง มือเท้าปาก คางทูม อีสุกอีใส หัด และไข้เลือดออก