Tag Archives: อาหาร 3 ชั่วโมง

Zone Diet วิธีลดอ้วน แบ่งสัดส่วนและจำกัดคาร์บ

Zone Diet เป็นวิธีการลดอ้วน โดยเลือกอาหารที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งเพื่อนๆ ต้องจำกัดคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ที่ 35-45% ของแคลอรี่ต่อวันและโปรตีน 30% และไขมันถึง 30% ต่อวัน

3-Hour Diet โปรแกรมลดอ้วน เพื่อกำจัด “ไขมันที่พุง”

Jorge Cruise พัฒนาแผนการลดน้ำหนักที่ออกแบบมาเพื่อกำจัด “ไขมันที่พุง” และแผนอาหารนี้เป็นเป้าหมายของการกินอาหาร 3 ชั่วโมง เป็นแผนอาหารที่มีเครื่องหมายการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารบางส่วนทุก 3 ชั่วโมงตลอดทั้งวัน

CLOSE
CLOSE