Tag Archives: สาเหตุการตาย

แพทย์ฮาร์วาร์ดชี้ชัด คนตายมากขึ้นเพราะ “ไม่ออกกำลังกาย”

จากงานวิจัยของ วิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ด วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตของคนทั่วโลกจากโรคภัยไข้เจ็บระบุว่า…