Tag Archives: วิธีแก้ผมร่วง

ปัญหาผมร่วงดูแลอย่างไรให้อาการดีขึ้น?

ใครที่ผมร่วงเป็นประจำ จะรู้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะผมร่วงประมาณ 100 เส้นต่อวัน เนื่องจากเป็นวงจรการเจริญเติบโตตามปกติ แต่หากคุณร่วงมากกว่านี้ต้องทำอย่างไร