Tag Archives: วิธีรักษาผิวแพ้ฝุ่น

7 วิธีปกป้องผิวจากมลภาวะทางอากาศ

ปัจจุบันเราเจอผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 กันอย่างมากในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่ในเรื่องระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่มันยังส่งผลต่อผิวของเราอีกด้วย