Tag Archives: วิธีพูดคุยกับลูก

รวมวิธีพูดคุยกับเบบี๋เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงอายุ

การพูดคุยกับลูก ถือเป็นหนึ่งในวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ เมื่อเด็กน้อยได้ยินคำศัพท์มากขึ้น จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในภาษาของเด็ก รวมถึงช่วยให้สมองของเบบี๋พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น