Tag Archives: วิธีการป้องกันสัตว์มีพิษ

รวมวิธีป้องกันและจัดการ เมื่อสัตว์มีพิษเข้าบ้าน

ในช่วงฤดูฝนนอกจากจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยการดูแลสุขอนามัยให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการป่วยแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันคือ