Tag Archives: ผื่นภูมิแพ้

แนวทางป้องกันสารพัดโรคผิวหนังในช่วง “ฤดูฝน”

ช่วงนี้บ้านเราฝนตกแทบทุกวัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมจึงทำให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย หากไม่ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกวิธีจะทำให้เกิดโรคผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงผิวหนังอักเสบได้ ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรู้จักดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังเหล่านี้นะคะ