Tag Archives: ประโยชน์ของน้ำนมแม่

ผลดีของนมแม่ต่อเบบี๋-จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมเพียงพอ?

“นมแม่” มีสารอาหารเพียงพอ ครบทุกหมู่ที่ทารกต้องการ นี่คือประโยชน์จากนมแม่ต่อเบบี๋ที่เราอยากให้คุณรู้