Tag Archives: จอตา

“พังผืดที่จอตา” พบได้แม้ในคนที่ไม่เคยมีโรคตามาก่อน

พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane/Macular pucker) เป็นภาวะที่มีพังผืดชนิดที่ปราศจากหลอดเลือดเกิดขึ้นบนชั้นผิวของจอตา พังผืดนี้อาจมีการขยายตัวดึงรั้งจอตาใกล้ เคียงโดยเฉพาะบริเวณจอตาส่วนกลางหรือจุดภาพชัด (Macula) จึงทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงไม่ปกติหรือการมองเห็นผิดปกติไป