Tag Archives: การเลือกอาหารสำหรับทารก

ว่าด้วยเรื่องอาหารของเบบี๋วัย 0-12 เดือน ที่พ่อแม่ต้องรู้

โภชนาการในช่วงวัยทารก เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว โดยทารกจะได้รับอาหารผ่านทางสายรกตั้งแต่เริ่มเป็นชีวิต และค่อยๆ เติบโตจนกระทั่งคลอดออกมา ต้องเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมทั้งเรื่องการกินด้วย ดังนั้น การให้อาหารเบบี๋อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

6 ข้อแนะนำเพื่อให้เบบี๋ได้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

หลังจากทารกอายุได้ 6 เดือน การกินน้ำนมแม่อย่างเดียว ดูจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเจ้าตัวเล็กเสียแล้ว ทารกจำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติม ดังนั้น การเลือกอาหารเสริมตามวัยสำหรับทารกจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากส่งผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตและสุขภาพของเบบี๋ค่ะ