Tag Archives: การกินอาหารให้เหมาะสม

เคลียร์ปัญหา วัยทำงาน เสี่ยงภาวะอ้วน ด้วย 8 ทริคการกิน

ความที่ต้องอยู่ในภาวะเร่งรีบ จึงทำให้กลุ่มวัยทำงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม อาทิ กินอาหารจานด่วนที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงให้เกิด “ภาวะอ้วน” ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย อยากดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ เริ่มได้ด้วย “การกิน”