Tag Archives: ไอออนโต

16

รอยแผลเป็นจาก สุกใส ทำยังไงให้หายนะ?

หลายๆ คนคงมีแผลเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะ แผลเป็นจากโรคอีสุกอีใส ที่เกิดได้เพราะการไอ จาม และติดต่อกันเป็นแพร่กระจายเชื้อไวรัส ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2 อาทิตย์ ทางอากาศและสัมผัส ใช้สิ่งต่างๆ ร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อ สุดท้ายแล้วเมื่อฟักตัว ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเริ่มมีอาการปวดหัว อ่อนเพลีย มีไข้ตํ่าๆ ไปถึงไข้สูงและขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด รวมถึงไม่อยากรับประทานอาหาร …