Tag Archives: ไอตอนกลางคืน

cough-at-night-be-careful-you-may-have-these-diseases

ไอตอนกลางคืนบ่อยๆ ระวังไว้ คุณอาจเป็นโรคเหล่านี้

“ไอ” ถือเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยระดับความรุนแรงของอาการไอนั้นมีทั้งแค่ไอแบบเบาๆ เล็กน้อยแค่พอสร้างความรำคาญหรือถึงขั้นสร้างความทุกข์ทรมานเลยก็เป็นได้ ในส่วนของอาการไอตอนกลางคืนนั้น หลายคนอาจไม่ทราบว่าสามารถส่อถึงความผิดปกติของสุขภาพได้ด้วยค่ะ