Tag Archives: ไม่หลับ

9-signs-say-being-a-sleepless-pr

9 สัญญาณบอกว่า… กำลังเป็นโรค “นอนไม่หลับ”

อาการนอนไม่หลับไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิต

90-minutes-before-bedtime-stop-using-smart-phone-for-better-sleep

หลับสบายมากขึ้น 90 นาทีก่อนนอนไม่ใช่สมาร์ทโฟน

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรานอนไม่หลับหรือนอนดึก ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการเล่นสมาร์ทโฟนนั่นเอง เพราะเมื่อเราได้รับแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอมากเกินไป จะไปกระตุ้นให้เรารู้สึกนอนไม่หลับและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้