Tag Archives: โรคฮ่องกงฟุต

“โรคน้ำกัดเท้า” ของแถมที่มากับน้ำท่วม!!

“โรคน้ำกัดเท้า” ของแถมที่มากับน้ำท่วม!!

โรคน้ำกัดเท้า หรือโรคฮ่องกงฟุต (Hong Kong foot) คือ โรคผิวหนังที่เกิดจากผิวหนังบริเวณเท้าติดเชื้อรา เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่ง พบได้ทุกเพศและทุกวัย แต่พบบ่อยกว่าในผู้ชาย และในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากเป็นโรคพบบ่อยจากเท้าเปียกน้ำหรือจากการลุยน้ำ