Tag Archives: โรคปริทันต์

explore-the-mouth-of-thai-people-each-age

สำรวจสุขภาพ “ปาก” คนไทยแต่ละช่วงวัย มีปัญหาแค่ไหน?

สุขภาพช่องปากถือเป็นสุขอนามัยสำคัญที่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด การขาดการดูแลช่องปากหรือดูแลช่องปากที่ไม่ถูกวิธีในวัยเด็กย่อมส่งผลกระทบเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพปากของแต่ละช่วงวัยยังมีความแตกต่างกัน โดยเด็กมักมีปัญหาฟันผุมาก ส่วนวัยทำงานมักมีปัญหาเหงือกอักเสบ เลือดออกง่าย

Oral diseases

“โรคช่องปาก” จุดเริ่มต้นสู่การอักเสบในอวัยวะอื่น

“ช่องปาก” เป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัส เสียดสีกับสิ่งภายนอกร่างกาย และภายในช่องปากทุกวัน จึงสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย โรคต่างๆ ในช่องปาก อาทิ โรคฟันผุ หากปล่อยให้การผุลุกลามจนถึงโพรงประสาทฟัน จะทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายออกจากฟันไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆ บางครั้งการติดเชื้อจะมีการลุกลามไปยังบริเวณที่สำคัญ เช่น ใต้คาง ใต้ตา อาการปวดและบวมจะรุนแรงขึ้น