Tag Archives: โดนกัด

shutterstock_448298374

แพทย์เตือนสัมผัสเชื้อ “พิษสุนัขบ้า” ทำความสะอาดเบื้องต้นและพบแพทย์ทันที!

จากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยขณะนี้ นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ แพทย์อายุรศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้ข้อปฏิบัติว่า รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่พร้อมกับใช้แอลกอฮอล์หรือโพวิโดนไอโอดีนเช็ดแผลทันที ผู้ถูกกัดควรพบแพทย์ทันที เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม