Tag Archives: โค้ช

do-not-eat-before-exercise-is-it-bad

ไม่กินก่อนออกกำลังกาย ส่งผลเสียหรือเปล่า?

มาลองดูความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงสิ่งที่จะมาตอบคำถามนี้กันว่า “ไม่กินก่อนออกกำลังกาย ส่งผลเสียหรือเปล่า?”

food-options-eat-before-workouts

โค้ชฟิตเนสแชร์ 3 ทางเลือกอาหารกินก่อนออกกำลังกาย

หากเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่ตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อนๆ ต้องมีความรู้เรื่องของการเติมพลังงานให้กับร่างกายก่อนที่จะไปฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายที่บ้าน เพราะการมีพลังงานอย่างเพียงพอนั้นจะทำให้เราไม่รู้สึกอิ่มจนเกินไปและระหว่างการออกกำลัง