Tag Archives: แหล่งน้ำธรรมชาติ

estrogen

“เอสโตรเจน” ฮอร์โมนนี้ผู้หญิงต้องรู้จัก!!

“เอสโตรเจน” (Estrogen)คือ กลุ่มฮอร์โมนเพศที่พบได้ทั้งในเพศหญิงและในเพศชาย แต่จะมีปริมาณมากกว่ามากในเพศหญิง เป็นกลุ่มฮอร์โมนที่ประกอบด้วย ฮอร์โมนสำคัญคือ Estradiol, Estriolและ Estroneมีหน้าที่ทำให้ร่างกายพัฒนาเจริญเติบโตพร้อมแสดงลักษณะเด่นของเพศหญิง