Tag Archives: แบ่งสัดส่วน

Healthy food take away in boxes, top view at wood

วิธีกินให้หุ่นดีในระยะยาว

บ่อยครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับมื้ออาหารระหว่างวันในช่วงลดน้ำหนัก อย่างเช่น การแบ่งมื้ออาหารหลายๆ มื้อแทนที่การกินมื้อใหญ่ๆ เพียงแค่ 3 มื้อ