Tag Archives: เสพสื่อ

3 ways to protect children from Media inappropriate

3 วิธีปกป้องลูกจากการเสพสื่อไม่เหมาะสม

หลายรายการพยายามที่จะหารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมและผู้ฟังให้ได้มากที่สุด จนบางครั้งอาจหลงลืมไปว่า เนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ ดังนั้นผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องทำหน้าที่ สแกน ควบคุม แนะนำ เด็กๆ ในบ้าน ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ค่ะ