Tag Archives: เลี้ยงลูกวัยรุ่น

4-techniques-for-deal-with-teenagers

4 เทคนิคเลี้ยงลูก “วัยรุ่น” ให้เป็นไปอย่างดี

วัยรุ่นยุคปัจจุบันโตมากับการเปลี่ยนแปลงของโลก สื่อและเทคโนโลยี ทำให้มีคาแรกเตอร์เป็นของตนเอง มีความฉลาดจากการเห็นโลกกว้างมากขึ้น ขณะเดียวกันความอดทนก็ลดน้อยลง จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

technical-cope-teenagers-extremely-distraught-young

เทคนิครับมือลูกวัยรุ่น วัยว้าวุ่นสุดเกรียน

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการรับมือกับเด็กวัยรุ่น ที่มาเต็มทั้งอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ความดื้อดึง ซึ่งง่ายที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่กับลูกรัก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายที่ส่งผลให้วัยรุ่นมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย พ่อแม่จึงต้องรู้จักเตรียมตัวเพื่อรับมือกับลูกวัยเกรียนอย่างชาญฉลาด

Taking decisions for the future

เปิดประตูหัวใจลูกวัยรุ่น ด้วยการเข้าใจธรรมชาติของเด็ก

ทั้งนี้วัยรุ่นก็ยังมีลักษณะเด่นของวัยที่มีความชัดเจนเสมอ หากพ่อแม่อยากเข้าใจลูกมากขึ้น ควรเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นค่ะ