Tag Archives: เด็กเตี้ย

how-to-care-when-a-child-lack-of-nutrients

ดูแลอย่างไร เมื่อเจ้าตัวเล็กเป็นเด็ก “ขาดสารอาหาร”

ภาวะโภชนาการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น หากขาดอาหาร ไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นทางกายภาพว่าเด็กตัวเล็ก ผอม เตี้ย แต่ยังมีผลต่อการพัฒนาสมอง ทำให้สติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้า นำไปสู่ปัญหาต่างๆ เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87

หมั่นสังเกตเพื่อหาทางแก้ไขไม่ให้ลูกเป็น “เด็กเตี้ย” !

ปัจจุบันปัญหาการเจริญเติบโตที่พบบ่อยอันดับต้นๆ ในเด็ก คือ “ภาวะตัวเตี้ย” โดยพบความชุกของภาวะโรคเตี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1-5 เรียกว่าเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างยิ่ง

what-is-the-height-of-the-child

เจ้าตัวซนจะสูงได้แค่ไหน ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะ?

ค่านิยมของคนไทยเชื่อว่าเด็กตัวสูงมีโอกาสที่ดีกว่าเด็กตัวเตี้ย เช่น เล่นกีฬาได้ดีกว่า บุคลิกดูดีกว่า และเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสหางานทำได้ง่ายกว่า เมื่อพบว่าลูกมีส่วนสูงน้อยนิดเมื่อเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกัน พ่อแม่ก็ย่อมกังวลเป็นธรรมดา คำถามที่หลายคนอยากรู้ คือ เจ้าตัวซนจะสูงได้แค่ไหน ขึ้นอยู่กับอะไร? แม่นุ่มมีข้อมูลจาก ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ

be-aware-of-these-five-food-for-children-about-height-1

ไม่อยากให้ลูกเตี้ย ต้องระวัง 5 อาหารเหล่านี้!

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรง มีรูปร่างสูง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คือ อาหาร ทั้งนี้ การรับประทานอาหารบางประเภทอาจขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารที่ช่วยสร้างเสริมกระดูก อันมีความสำคัญต่อความสูง ไม่อยากให้ลูกเตี้ย ต้องระวังการรับประทานอาหารเหล่านี้ 1. Junk food ทราบกันดีว่า Junk food ให้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อย ทั้งยังไม่ค่อยมีสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายลูกเจริญเติบโต แถมกินเข้าไปมากๆ โดยไม่ยอมออกกำลังกาย…