Tag Archives: เด็กตัวเตี้ย

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87

หมั่นสังเกตเพื่อหาทางแก้ไขไม่ให้ลูกเป็น “เด็กเตี้ย” !

ปัจจุบันปัญหาการเจริญเติบโตที่พบบ่อยอันดับต้นๆ ในเด็ก คือ “ภาวะตัวเตี้ย” โดยพบความชุกของภาวะโรคเตี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1-5 เรียกว่าเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างยิ่ง