Tag Archives: เครียด กินอะไรดี

infographic-10-foods-for-reduce-stress-2

INFOGRAPHIC: 10 อาหาร กินช่วยแก้เครียดได้สุขภาพดี

จากบทความเรื่อง สาเหตุความเครียดไหน ที่ทำให้เรา “เสี่ยงโรค” มากที่สุด? บอกว่า… “ความเครียด” ที่มีสาเหตุมาจาก “จิตใจ” นำไปสู่โรคได้มากกว่าความเครียดในลักษณะอื่นๆ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความเครียดจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้มากถึง 8 อวัยวะเลยทีเดียว