Tag Archives: อาหารจีน

3-food-poisoning-treatment-by-chinese-medicine (1)

3 อาหารกินแก้พิษตามหลักแพทย์แผนจีน

หากร่างกายคุณมีท็อกซินหรือพิษมาก อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต อธิบายไว้ว่า อาจมีสาเหตุมาจากการได้รับสารพิษจากอาหาร มลภาวะ ความเครียด