Tag Archives: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

the-elderly-responded-to-the-weather-changes

5 คำแนะนำ ผู้สูงอายุรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง โดยแพทย์จาก รพ.พญาไท 2

ช่วงปลายปีแบบนี้ อุณหภูมิที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเปลี่ยนแปลงบ่อย ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จึงส่งผล ให้ป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ ยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจเสี่ยงเป็นโรคปอดบวม ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต

asthma-colds-pneumonia-of-the-freezing-cold-weather-2

“หอบหืด-หวัดใหญ่-ปอดบวม” ของแถมจากอากาศหนาวสลับฝน

แม้ช่วงนี้บ้านเราจะเป็นช่วงฤดูหนาว แต่ในบางวันหรือบางในบางพื้นที่ก็มีฝนมาเยี่ยมเยือน เรียกว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกสลับกัน งานนี้ใครไม่ดูแลตัวเองให้ดี อาจถึงขั้นลมหมอนนอนเสื่อ เนื่องจากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ประกอบกับเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ