Tag Archives: อันตรายจากการหกล้ม

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2-1

“คนชรา” พลาดล้มครั้งเดียว อาจเจ็บป่วยหนัก-เสียชีวิต!

“ผู้สูงอายุ” เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอันมีผลจากความเสื่อมของร่างกาย นอกจากนี้ “ภาวะหกล้ม” ถือปัญหาสำคัญที่ตัวผู้สูงอายุเองและลูกหลานในครอบครัวต้องช่วยกันระวัง เพราะอาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น ภาวะกระดูกหัก อาการบาดเจ็บของสมอง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้