Tag Archives: หูน้ำหนวก

โรคหูน้ำหนวก

คุณรู้จัก “โรคหูน้ำหนวก” ดีพอหรือยัง??

โรคหูน้ำหนวก (Otopyosis) หมายถึงการอักเสบของหูชั้นกลาง เป็น ๆ หาย ๆ หรือเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนโรคหูน้ำหนวกเป็นกันมากในประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากประชาชนจำนวนมากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค