Tag Archives: สื่อ

beware-parenting-the-media-casts-a-child-to-grow-into-a-violent-person

ระวัง! “การเลี้ยงดู-สื่อ” หล่อหลอมเด็กให้โตมาเป็นคนรุนแรงได้

จากข่าวคราวอาชญากรรมช่วงนี้ในบ้านเราที่ล้วนมีความรุนแรงและกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ไม่แปลกที่สังคมโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้จะรู้สึกเป็นห่วงถึงผลกระทบจากการเสพสื่อความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

3 ways to protect children from Media inappropriate

3 วิธีปกป้องลูกจากการเสพสื่อไม่เหมาะสม

หลายรายการพยายามที่จะหารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมและผู้ฟังให้ได้มากที่สุด จนบางครั้งอาจหลงลืมไปว่า เนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ ดังนั้นผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องทำหน้าที่ สแกน ควบคุม แนะนำ เด็กๆ ในบ้าน ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ค่ะ